Read inEnglishRead in English Baca dalamBahasa MelayuBaca dalam Bahasa Melayu

Projek 1:1 Computing in Model Schools menggalakkan pembelajaran dan penyelidikan secara kolaboratif antara badan-badan profesional di peringkat pendidikan dan seterusnya menjana dan memperkasa budaya yang berdedikasi dan berinovasi.

Inisiatif yang dipandu berdasarkan pengguna akan mempunyai fokus masa depan yang lebih kuat, sesuai dengan pedagogi SPN21 dan cara bekerja yang terbaharu berdasarkan pemahaman yang praktikal. Ia akan menyokong perubahan secara radikal berbanding dengan perubahan secara berperingkat terhadap kaedah, pedagogi dan persekitaran yang sedia ada yang mencabar. Pendekatan sistem ini tertumpu kepada proses penambahbaikkan dan memperkasa pengguna-pengguna dan komuniti disekeliling. Read more

The 1:1 Computing in Model Schools Project supports collaborative ways of learning and inquiry between education professionals, generating an empowering self-sustaining innovative culture.

The user driven initiative has a strong future focus, appropriate to SPN21 pedagogies and with genuinely new ways of working based on practical understanding. It will support radical rather than incremental change, through challenging existing practice, pedagogies and learning environments. The systems approach has a strong focus on process improvement with empowerment of users and their communities. Read more